http2 explained
Search
K
Comment on page

Türkçe

Bu doküman HTTP/2(RFC 7540) protokolünü, arkaplanını, konseptini ve mevcut uygulamalarının gelecekte neler getireceğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir.
Bu proje https://daniel.haxx.se/http2/ adresinde yer almaktadır.
https://github.com/bagder/http2-explained dokümanın içeriğinin tamamı için kaynak kodunun adresidir.

KATKIDA BULUNMAK İÇİN

Katkıda bulunmak ve iyileştirmeler sunmak isteyen geliştiricilerden memnuniyet duyarım ve katkılarını desteklerim. Çekme isteklerini (pull requests) https://github.com/bagder/http2-explained/pulls adresinden iletiniz ayrıca https://github.com/bagder/http2-explained/issues adresinden sorun bildirebilir (issue) ya da [email protected] adresine önerilerinizi elektronik posta gönderebilirsiniz!
/ Daniel Stenberg
Last modified 4yr ago