Uppdatera HTTP

Skulle det inte vara trevlig att göra ett förbättrat protokoll? Det skulle inkludera...

  1. Göra protokollet mindre fördröjningskänsligt

  2. Fixa pipelining- och först-i-kön-blockeringsproblemen

  3. Ta bort behovet och önskan att fortsätta öka antalet koppel per värddator

  4. Behåll alla existerande gränssnitt, allt innehåll, URI-format och dess scheman

  5. Gör det inom IETF:s HTTPbis-arbetsgrupp

4.1. IETF och HTTPbis-arbetsgruppen

Internet Engineering Task Force (IETF) är en organisation som utvecklar och främjar nya internetstandarder. Mest på protokollnivå. De är vitt kända för serien av RFC-dokument som täcker allt från TCP, DNS, FTP till "best practices", HTTP och mängder med protokollvarianter som aldrig kom någon vart.

Inom IETF formas arbetetsgrupper (working groups) med ett avgränsat arbetsområde som jobbar mot ett mål. De etablerar en stadga med ett antal riktlinjer och begränsningar för vad de ska åstadkomma. Alla som vill är tillåtna att delta i diskussionerna och utvecklingen. Alla som deltar och säger något har samma vikt och chans att påverka utgången, och alla är där som enskilda individer. Det läggs väldigt liten vikt vid vilka företag individerna jobbar för.

HTTPbis-gruppen (se nedan för en utvikning runt namnet) startades under sommaren 2007 för att jobba med en uppdatering av HTTP 1.1-specifikationen. Diskussionen om en nästa versions HTTP startade inom gruppen under slutet av 2012. Uppdateringen av HTTP 1.1 avslutades tidigt 2014 och resulterade i RFC 7320-serien.

Det sista interop-mötet för HTTPbis-gruppen hölls i New York City i början av juni 2014. De kvarvarande diskussionerna och avslutande IETF-procedurerna för att verkligen få till en officiell RFC skulle visa sig fortsätta in på det följande året.

Några av de allra största spelarna inom HTTP har saknats inom arbetsgruppens diskussioner och möten. Jag vill inte nämna eller peka ut något särskilt företags eller produktnamn här, men helt klart så verkar vissa aktörer på Internet vara väldigt säkra på att IETF kommer göra rätt även utan att de är inblandade.

4.1.1. Om "bis"-delen i namnet

Gruppen heter HTTPbis där "bis"-delen kommer från det latinska adverbet för två. Bis används ofta som suffix eller del av namnet inom IETF för en uppdatering en andra version av en spec. Precis som i fallet för HTTP 1.1.

4.2. http2 började från SPDY

SPDY är ett protokoll som utvecklades och togs fram av Google. De utvecklade det visserligen öppet och bjöd in alla som ville att delta, men det var tydligt att de utnyttjade sin situation med att kontrollera både en populär webbläsare och ett signifikant server-bestånd med välanvända tjänster.

När HTTPbis-arbetsgruppen bestämde att det var dags att börja jobba på http2 hade SPDY redan bevisats vara ett fungerande koncept. Det hade visat att det var möjligt att driftsätta på Internet och det presenterade siffror som bevisade hur bra det presterade. http2-arbetet började därmed från SPDY/3-utkastet som helt enkelt gjordes om till http2 draft-00 med lite sök och ersätt.

Last updated