http2 i Firefox

Firefox har varit hack-i-häl med draftarna och har erbjudit http2-testimplemenationer under många månader. Under utvecklingen av http2-protkollet har klienter och servrar måste komma överens om vilken draft-version av protokollet de implementerat vilket har gjort det lite lätt irriterande att köra tester. Var bara medveten och kontrollera att din klient och server är överens om vilken protokoll-draft de implementerar.

9.1. Först, se till att det är påslaget

I alla Firefox-versioner sedan version 35, släppt 13:e januari 2015, är http2- support påslaget per default.

Skriv in 'about:config' i adress-fältet och sök efter ett alternativ som heter “network.http.spdy.enabled.http2draft”. Se till att den är att till true Firefox 36 lade till en annan config-variabel med namnet “network.http.spdy.enabled.http2” vilken är true per default. Den senare kontroller den "vanliga" http2-versionen medan den första slår på och av förhandling av http2-draftversioner. Båda är true per default sedan Firefox 36.

9.2. Bara TLS

Kom ihåg att Firefox bara implementerar http2 över TLS. Du kommer bara se http2 i aktion när du går till https://-sajter som erbjuder http2.

9.3. Transparant!

Det finns inget gränssnittselement någonstans som berättar att du pratar http2. Du kan helt enkelt inte enkelt se det. Ett sätt att lista ut det är att välja “Web developer->Network” och kontrollera svars-headrar och se vad du fick tillbaks från servern. Svaret är “HTTP/2.0”-någonting och Firefox stoppar in sin egen header som heter “X-Firefox-Spdy:” som kan ses på skärmdumpen ovan.

Headrarna du ser i nätverks-verktyget när du pratar http2 har konverterats från https binära format till gammaldags HTTP-1.x-liknande headers.

9.4. Se http2-användning

Det finns Firefox-tillägg som hjälper till att visualisera om en sajt använder http2. En av dem är “SPDY Indicator”.

Last updated