افزونه‌ها

پرتکل http2 فرض می‌کند که گیرنده باید همه‌ی فریم‌های ناشناخته را بخواند و نادیده بگیرد (فریم‌هایی که نوع ناشناخته‌ای دارند). دو طرف می‌توانند نوع فریم‌های جدیدی را تعیین کنند، اما این فریم‌ها نمی‌توانند وضعیت خود را تغییر دهند و جریان آن‌ها کنترل نمی‌شوند.

موضوع این که آیا http2 اجازه‌ی افزونه‌ها را بدهد یا نه، در طول توسعه‌ی پرتکل سر آن بحث‌های زیادی انجام گرفت که توسعه‌دهندگان نظر خود را مرتبا عوض می‌کردند. بعد از پیش‌نویس ۱۲، در نهایت افزونه‌ها در http2 مجاز شدند.

افزونه‌ها جزئی از خود پرتکل نیستند و مستندات آن‌ها در خارج از هسته‌ی استانداردهای پرتکل قرار دارند. قبلا دو نوع فریم در پرتکل به عنوان افزونه‌ها تعریف شده. آن‌ها را اینجا به دلیل محبوبیت و این‌که قبلا جزئی از پرتکل بودند، توضیح می‌دهم.

۷.۱. سرویس‌های جایگزین

با ورود http2، کانکشن‌های TCP می‌توانند به هر دلیلی، حجیم‌تر شوند و مدت برقراری آن‌ها نسبت به کانکشن‌های HTTP 1.x افزایش یابند. یک کلاینت باید بتواند این مشخصه‌ها را در یک کانکشن افزایش دهد، و این کانکشن می‌تواند برای مدت نسبتا زیادی برقرار باشد.

این موضوع روی چگونگی کار Load Balancerهای HTTP تأثیر می‌گذارد و ممکن است موجب شرایطی شود که یک سایت به کلاینت پیشنهاد دهد که به یک سرور دیگر متصل شود. ممکن است دلیل این کار، افزایش سرعت و کارایی باشد، یا سرور تحت تعمیر باشد و سرور دیگری در‌دسترس باشد و غیره.

سرور می‌تواند هدر Alt-Svc (یا فریم ALTSVC) را به کلاینت بفرستد که سرویس دیگری موجود است: یک مسیر دیگر به همان محتوا، در یک سرور دیگر، میزبان دیگر و پورت دیگر.

کلاینت باید به آن سرویس دیگر به طور ناهمگام وصل شود و فقط در صورتی از جایگزین استفاده کند که کانکشن جدید موفق باشد.

۷.۱.۱. TLS فرصت‌گرا!

هدر Alt-Svc به سرور اجازه می‌دهد که محتوا را بر پرتکل http:// ارائه دهد تا به کلاینت اطلاع دهد که همان محتوا روی یک کانکشن امن TLS هم دردسترس هستند.

این قابلیت کمی شک‌بر‌انگیز است. این نوع کانکشن می‌تواند TLS احرازنشده انجام دهد و دیگر نتواند امن معرفی شود، هیچ علامت قفلی در UI نشان داده می‌شود و در واقع هیچ راهی وجود ندارد که به کاربر بگوییم که این همان HTTP ساده و قدیمی است، ولی هم‌چنان این TLS فرصت‌گراست و بعضی از افراد شدیدا مخالف این مفهوم هستند.

۷.۲. بلاک‌شده

این نوع فریم وقتی ارسال می‌شود که یکی از طرفین کانکشن http2 داده‌ای را ارسال می‌کند، اما کنترل جریان اجازه‌ی ارسال را نمی‌دهد. ایده این است که اگر کلاینت یا سرور این فریم را دریافت کند، شما می‌دانید که یک جای کار مشکل دارد و یا سرعت انتقال کمتر است.

متن زیر قسمتی از پیش‌نویس ۱۲ است، قبل از این که این نوع فریم، افزونه شود.

«فریم BLOCKED در این پیش‌نویس گنجانده شده تا آزمایش‌ها را تسهیل کند. اگر نتایج آزمایش‌ها، بازخورد مثبتی نداشته باشد، ممکن است حذف شود.»

Last updated