واژه‌نامه

واژه‌ها و اصطلاحاتی که معادل فارسی ندارند یا ساختن معادل فارسی برای آن‌ها باعث ایجاد کج‌فهمی می‌شود.

HTTP pipelining

یک راه برای فرستادن یک درخواست دیگر، در حالی که منتظر پاسخ درخواست دیگری هستیم.

Head-of-line blocking

ترجمه‌ی مفهومی آن: «مسدودسازی توسط نفر اول یک صف». متأسفانه هیچ ترجمه‌ی دیگری برای این اصطلاح پیدا نکردم.

Host Name

به نام‌هایی که به هر میزبان اختصاص می‌دهند گفته می‌شود. مثلا localhost، google.com، wikipedia.org و m.wikipedia.org هر کدام یک Host name مستقل هستند.

Cookies

Cookies به داده‌های کوچکی گفته می‌شود که در مرورگرها به درخواست سرور ذخیره می‌شوند و در هر درخواست، همراه با اطلاعات دیگر به سرور فرستاده می‌شوند.

IETF

Internet Enginnering Task Force نیروی کار مهندسی اینترنت

TLS

Transport Layer Security یکی از پروتکل‌های رمزنگاری است و برای تأمین امنیت ارتباطات از طریق اینترنت بنا شده‌است.

NPN

Next Protocol Negotiation ارتباط اولیه‌ی پرتکول بعدی

ALPN

Application Layer Protocol Negotiation ارتباط‌اولیه‌ی لایه‌ی کاربری پرتکول

Last updated